İzole Güç Panosu

Hayatımızın her aşamasında dikkat ettiğimiz ilk unsur başta kendimizin sonra yakınlarımızın sağlık durumudur. Hepimiz mutlu olmak için yaşarız ancak sağlık olmayınca mutsuzluk ve huzursuzluğun esiri oluruz. Sağlığımıza tekrar kavuşabilmek için kendimizi hastanelerde zaman geçirirken buluruz. Peki canımızı, çocuklarımızı ve akrabalarımızı emanet ettiğimiz hastanelerin elektrik sistemleri nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli hiç düşündünüz mü?

Hastaneler, sağlık merkezleri, göz hastaneleri vb. Tıbbi mahallerin elektrik tesisatları TS HD 60364-7-710 normuna uygun olmak zorundadır. Bu uluslararası norm ile sağlığımızı tehdit edebilecek her türlü elektriksel problem kontrol ve güven altına alınmıştır. Türkiye’de 6.000’in üzerinde İzole Güç Panosu (IT pano) içerisinde cihazları bulunan Alman markası ESA Grimma firmasınınTürkiye distribütörü olarak  tüm hastanelerimize hizmet edilmektedir. ESN Enerji firması olarak enerjinin özellikle ameliyathane, yoğun bakım odaları vb. gibi kritik yerlerde temiz ve kesintisiz olması için çalışmaktayız. Tüm Türkiye’deki partnerlerimizle sağladığımız servis ağımızı kesintisiz hizmet anlayışıyla sürdürülebilir kılmaktayız. Kesintisiz güç kaynakları ve şebeke-generatör panosu üzerinden aldığımız enerjiyi alternatif seçeneklerle (Statik transfer switch (STS) veya transfer kontrol ve kumanda rölesi) hastane hizmetine sunmaktayız. Tüm bunları yaparken normlara bağlı kalmakta kalite standartlarına uyumlu üretimler gerçekleştirmekteyiz.

TS HD 60364-7-710 uluslararası standartında,Prematüre bebek odaları, Ameliyathaneler, Yoğun bakım odaları, kalp ile ilgili işlemlerin yapıldığı ve enerji kesintisinin kritik olduğu her türlü oda Grup-2 odası olarak isimlendirilmiştir. Bu odalar için ayrı elektriksel güvenlik elemanları kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

Şimdi bu ekipmanları detaylandıralım;

İzolasyon Trafosu

 • Monofaze, çıkış gerilim 250 V AC dir.
 • Nominal gücü 0,5 kVA’dan küçük 10 kVA’dan büyük değildir. Beyan gerilimi nominal frekansında beslendiği zaman ve yüksüz durumda ölçülen; çıkış sargısının toprağa veya mahfazaya kaçak akımı 0,5mA’i geçmemektedir..
 • TS EN 61558-2-15 standartlarına uygun olarak dizayn ve imal edilmiştir.
 • Kısa devre gerilimi Uk < % 3 koşulunu sağlayacaktır.
 • Yüksüz durumdaki akımı Io < % 3 koşulunu sağlayacaktır.
 • Ani deşarj akımı nominal akımın 8 katından küçük olacaktır.
 • Primer ve sekonder sargılar arasına yerleştirilmiş statik bir ekran vardır, bu ekranın izoleli bir terminale bağlantısı mevcuttur, sabit açılar transformatör çekirdeğinden izole edilmiştir.
 • Transformatör sargıları galvanik izolasyonludur.
 • Sıcaklık izlemesi için transformatörün her sargısına PTC termistörleri yerleştirilmiştir.

 İzolasyon, Yük ve Sıcaklık İzleme Cihazı

 • İzolasyon İzleme Cihazı TS IEC 60364-7-710 standardında belirtildiği gibi hastanelerde can güvenliği sınırı olan 50 kW’un altında alarm değerine sahiptir ve cihazın ölçüm aralığı 50 – 500 kW aralığındadır.
 • İzolasyon izleme cihazı faz iletkenleri ve toprak arasına bağlanır, izolasyon direncini devamlı izleyerek ilk faz toprak arızasında alarm vermektedir.
 • İzolasyon izleme cihazı IT sistemin izolasyon direnç seviyesini, cihaza bağlı akım transformatörleri ile yük akımını ve izolasyon transformatöründeki sıcaklık sensörü vasıtasıyla izolasyon transformatörünün sıcaklığını tek yapı içinde ölçmektedir.
 • Akım transformatörleriyle aşırı akım, dc akım gibi bileşenlerde oluşacak hataları izlemektedir.
 • İzolasyon transformatöründeki sıcaklık sensörleriyle trafoda oluşan aşırı sıcaklıkta ikaz vermektedir.
 • LCD ekranı ile ve bütün bilgileri Türkçe olarak göstermektedir.

izolasyon-yük-izleme

Şekil.2 İzolasyon, Yük ve Sıcaklık İzleme cihazı

Lokal Hata Tespit Cihazı ve Hata Değerlendiricisi

 • IEC 61557-9 standardına uygundur.
 • İzolasyon Hata değerlendiricisi izolasyon hata test cihazı ve akım trafolarıyla kombine çalışmaktadır.
 • Bir hata tespit sistemine linye sayısı kadar akım trafosu bağlanacak ve izolasyon kaçaklarının yeri tespit edilebilmektedir.
 • Cihaz, izolasyon hatası tespit edildiğinde kendine bağlı tüm akım trafolarını denetlemekte ve akım trafosu tarafından tespit edilen hata akımı cevap değerini geçiyorsa, yazı ile hangi linyede hata olduğunu veya LED sırasındaki hatalı linyeye ait LED ikaz vermektedir.
 • İzolasyon hata değerlendiricisi ve akım trafolarıyla kombine çalışmaktadır.
 • İzolasyon İzleme cihazı izolasyon hatasını tespit ettikten sonra izolasyon hata değerlendiricisi devreye girmekte ve izolasyon hata test cihazını devreye sokmaktadır.

lokal-tespit esa-grimma-sistem

Şekil.3 Lokal Hata Tespit Cihazı ve Hata Değerlendiricisi

Oda İçi ve Merkezi Alarm Paneli

 • Alarm gösterge panelleri IT sistem dağıtım panosunda kullanılan İzolasyon İzleme Cihazları seri haberleşme hattı üzerinden Alarm gösterge panellerine bağlanarak haberleşmektedir.
 • Alarm göstergesi sesli ve görsel alarm vermekte, alarm geldiğinde sesli alarm susturulabilmekte ancak görsel alarm arıza giderilmeden silinmemektedir.
 • TS IEC 60364-7-710 standardında belirtilen Grup 2 odalarındaki İzolasyon sisteminden seri haberleşme hattı vasıtasıyla alınacak bilgiler şunlardır:
  • İzolasyon direnç seviyesi
  • İzolasyon Transformatörü Aşırı Yük Akımı
  • İzolasyon Transformatörü Aşırı Sıcaklık
 • Alarm gösterge panelinden alınacak ikaz biçimleri şunlardır:
  • Normal çalışmayı göstermek üzere yeşil renk sinyal lambası yanmaktadır.
  • Yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaşıldığında yanan sarı renk sinyal lambası vardır. Bu sinyal lambası ışığının iptal edilmesi veya bağlantısının ayrılması mümkün değildir.
 • Yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaşıldığında sesli alarm vermekte ve bu sesli alarm manuel susturulabilmektedir.
 • Hatanın giderilmesinden sonra ve normal işletmeye geri dönüldüğünde sarı renk sinyal lambası sönmektedir.
 • Alarm gösterge paneli üzerinde ikazlar yazı veya sembolle;
  • Yalıtım direnci ikazı “Kaçak akım” sembolü ile,
  • Aşırı Akım ikazı “Trafo ve I” sembolü ile,
  • Trafo sıcaklık ikazı “Trafo ve Termostat” sembolü ile,
  • Sinyal sustur “Hoparlör üzerinde çarpı” sembolü ile gösterilmektedir.

lokal-alarm gösterge-transformer

Şekil.4 Oda İçi ve Merkezi Alarm Panelleri

Tüm cihazlar kendi arasında seri haberleşme hattı zerinden haberleşir. Herhangi bir lokal hata da hangi linye üzerinde hata olduğunu görsel ve sesli olarak bildirirler. Bu durum, herhangi bir arıza meydana geldiğinde sisteme kolay erişimi ve hatanın hızla giderilmesini veya nerede olduğu bilgisini (inform) gösterir. İzolasyon İzleme sistemi (İzole Güç Panosu veya diğer adlarıyla IT pano – Koruma ve Güvenlik Panosu) ve Ameliyathane kontrol panosu, hasta ve doktorların can güvenliği, cihaz ve ekipmanların uzun süreli çalışma periyotlarını yakalaması, ilk faz-toprak kısa devresinde enerji kesintisinin yaşanmaması ve panik ortamının olmaması için oluşturulmuş, standartlarla güvence altına alınmış önemli ekipmanlardır. Kaliteli ve uzun ömürlü bir sistem istiyorsanız ESN Enerji üretim ve danışmanlığından yararlanınız.

Not: Gelişen teknoloji doğrultusunda cihazlarda sistemlere yönelik değişiklikler olabilir. Detaylı bilgi için satış temsilcinizle görüşünüz.